#11382

Hải Tặc Tí Hon

Phái: Võ sĩ

Sever: Sever 2

Trái ác quỷ: Cát

Level Skill: Skill cấp 15-20

Cấp độ: 5x

Nổi bật: Có đá siêu cấp dư 1 trái trung nhiều x2 skill cứ gọi là siêu phẩm

1,120,000 CARD
700,000 ATM

Phái: Võ sĩ

Sever: Sever 2

Trái ác quỷ: Cát

Level Skill: Skill cấp 15-20

Cấp độ: 5x

Nổi bật: Có đá siêu cấp dư 1 trái trung nhiều x2 skill cứ gọi là siêu phẩm

Tài khoản liên quan

Phái: Xạ Thủ
Sever: Sever 2
Trái ác quỷ: Chấn Thiên
Level Skill: Skill cấp 15-20
850,000đ
Phái: Đầu bếp
Sever: Sever 2
Trái ác quỷ: Chấn Thiên
Level Skill: Skill cấp 15-20
300,000đ
Phái: Kiếm khách
Sever: Sever 1
Trái ác quỷ: Dao
Level Skill: Skill cấp 10-14
200,000đ
Phái: Hoa Tiêu
Sever: Sever 3
Trái ác quỷ: Không
Level Skill: Skill cấp 10-14
30,000đ
Phái: Võ sĩ
Sever: Sever 2
Trái ác quỷ: Dao
Level Skill: Skill cấp 15-20
450,000đ
Phái: Kiếm khách
Sever: Sever 2
Trái ác quỷ: Cát
Level Skill: Skill cấp 15-20
300,000đ
Phái: Kiếm khách
Sever: Sever 1
Trái ác quỷ: Cát
Level Skill: Skill cấp 10-14
150,000đ
Sale 15%
Phái: Võ sĩ
Sever: Sever 1
Trái ác quỷ: Nham thạch
Level Skill: Skill cấp 15-20
2,400,000đ