#13644

Hải Tặc Tí Hon

Phái: Xạ Thủ

Sever: Sever 1

Trái ác quỷ: Băng

Level Skill: Skill cấp 15-20

Cấp độ: 5x

Nổi bật: full đá 5 và thời trang ngon

960,000 CARD
600,000 ATM
Nạp thẻ cào

Phái: Xạ Thủ

Sever: Sever 1

Trái ác quỷ: Băng

Level Skill: Skill cấp 15-20

Cấp độ: 5x

Nổi bật: full đá 5 và thời trang ngon

Tài khoản liên quan

Phái: Kiếm khách
Sever: Sever 1
Trái ác quỷ: Tuần lộc
Level Skill: Skill cấp 10-14
100,000đ
Phái: Xạ Thủ
Sever: Sever 2
Trái ác quỷ: Cao su
Level Skill: Skill cấp 15-20
170,000đ
Phái: Võ sĩ
Sever: Sever 1
Trái ác quỷ: Chim ưng
Level Skill: Skill cấp 15-20
199,000đ
HT 5x
Phái: Hoa Tiêu
Sever: Sever 1
Trái ác quỷ: Tuần lộc
Level Skill: Skill cấp 10-14
60,000đ
Nạp nhiều đã giảm từ 350 xuống 288...
Phái: Đầu bếp
Sever: Sever 1
Trái ác quỷ: Khói
Level Skill: Skill cấp 15-20
288,000đ
Phái: Đầu bếp
Sever: Sever 2
Trái ác quỷ: Cát
Level Skill: Skill cấp 15-20
350,000đ
Thuyển trưởng clan dư281 rubi
Phái: Kiếm khách
Sever: Sever 2
Trái ác quỷ: Cát
Level Skill: Skill cấp 15-20
350,000đ
Phái: Xạ Thủ
Sever: Sever 2
Trái ác quỷ: Báo đốm
Level Skill: Skill cấp 15-20
550,000đ