#13644

Hải Tặc Tí Hon

Phái: Xạ Thủ

Sever: Sever 1

Trái ác quỷ: Băng

Level Skill: Skill cấp 15-20

Cấp độ: 5x

Nổi bật: full đá 5 và thời trang ngon

960,000 CARD
600,000 ATM
Nạp thẻ cào

Phái: Xạ Thủ

Sever: Sever 1

Trái ác quỷ: Băng

Level Skill: Skill cấp 15-20

Cấp độ: 5x

Nổi bật: full đá 5 và thời trang ngon

Tài khoản liên quan

Phái: Đầu bếp
Sever: Sever 2
Trái ác quỷ: Vẽ
Level Skill: Skill cấp 10-14
80,000đ
Phái: Võ sĩ
Sever: Sever 2
Trái ác quỷ: Bò tót
Level Skill: Skill cấp 10-14
100,000đ
Phái: Đầu bếp
Sever: Sever 1
Trái ác quỷ: Không
Level Skill: Skill cấp 10-14
60,000đ
Phái: Hoa Tiêu
Sever: Sever 1
Trái ác quỷ: Tuần lộc
Level Skill: Skill cấp 10-14
80,000đ
Phái: Kiếm khách
Sever: Sever 2
Trái ác quỷ: Khói
Level Skill: Skill cấp 10-14
80,000đ
Phái: Võ sĩ
Sever: Sever 2
Trái ác quỷ: Không
Level Skill: Skill cấp 10-14
70,000đ
Phái: Xạ Thủ
Sever: Sever 1
Trái ác quỷ: Tuần lộc
Level Skill: Skill cấp 10-14
80,000đ
Phái: Võ sĩ
Sever: Sever 1
Trái ác quỷ: Sáp
Level Skill: Skill cấp 10-14
100,000đ