#16193

Hải Tặc Tí Hon

Phái: Đầu bếp

Sever: Sever 2

Trái ác quỷ: Dao

Level Skill: Skill cấp 15-20

Cấp độ: 5d

Nổi bật: Thời trang 7200 rubi haha + tt enel + đồ ngon

896,000 CARD
560,000 ATM
Nạp thẻ cào

Phái: Đầu bếp

Sever: Sever 2

Trái ác quỷ: Dao

Level Skill: Skill cấp 15-20

Cấp độ: 5d

Nổi bật: Thời trang 7200 rubi haha + tt enel + đồ ngon

Tài khoản liên quan

Phái: Xạ Thủ
Sever: Sever 2
Trái ác quỷ: Nham thạch
Level Skill: Skill cấp 15-20
650,000đ
Phái: Đầu bếp
Sever: Sever 1
Trái ác quỷ: Băng
Level Skill: Skill cấp 10-14
150,000đ
Phái: Đầu bếp
Sever: Sever 1
Trái ác quỷ: Kilo
Level Skill: Skill cấp 10-14
108,000đ
Phái: Võ sĩ
Sever: Sever 1
Trái ác quỷ: Cát
Level Skill: Skill cấp 10-14
150,000đ
Có đá siêu cấp dư 1 trái trung nhiề...
Phái: Võ sĩ
Sever: Sever 2
Trái ác quỷ: Cát
Level Skill: Skill cấp 15-20
900,000đ
Phái: Đầu bếp
Sever: Sever 1
Trái ác quỷ: Khói
Level Skill: Skill cấp 10-14
100,000đ
Rẻ vc skill 11
Phái: Võ sĩ
Sever: Sever 1
Trái ác quỷ: Không
Level Skill: Skill cấp 10-14
70,000đ
Phái: Xạ Thủ
Sever: Sever 1
Trái ác quỷ: Băng
Level Skill: Skill cấp 10-14
180,000đ