#16246

Hải Tặc Tí Hon

Phái: Võ sĩ

Sever: Sever 1

Trái ác quỷ: Chim ưng

Level Skill: Skill cấp 15-20

Cấp độ: 8x

Nổi bật:

880,000 CARD
550,000 ATM
Nạp thẻ cào

Phái: Võ sĩ

Sever: Sever 1

Trái ác quỷ: Chim ưng

Level Skill: Skill cấp 15-20

Cấp độ: 8x

Nổi bật:

Tài khoản liên quan

Thuyền trưởng clan ts1lv3
Phái: Xạ Thủ
Sever: Sever 2
Trái ác quỷ: Sáp
Level Skill: Skill cấp 15-20
700,000đ
Phái: Hoa Tiêu
Sever: Sever 1
Trái ác quỷ: Khói
Level Skill: Skill cấp 10-14
80,000đ
Phái: Kiếm khách
Sever: Sever 2
Trái ác quỷ: Dao
Level Skill: Skill cấp 10-14
150,000đ
Phái: Hoa Tiêu
Sever: Sever 2
Trái ác quỷ: Kilo
Level Skill: Skill cấp 10-14
130,000đ
Phái: Đầu bếp
Sever: Sever 3
Trái ác quỷ: Khói
Level Skill: Skill cấp 10-14
150,000đ
Siêu phẩm
Phái: Kiếm khách
Sever: Sever 2
Trái ác quỷ: Nham thạch
Level Skill: Skill cấp 15-20
600,000đ
Vip
Phái: Kiếm khách
Sever: Sever 1
Trái ác quỷ: Chấn Thiên
Level Skill: Skill cấp 15-20
350,000đ
Rẻ đá siu cấp ngon đã giảm 28%
Phái: Kiếm khách
Sever: Sever 1
Trái ác quỷ: Cát
Level Skill: Skill cấp 15-20
2,300,000đ