#17531

Hải Tặc Tí Hon

Phái: Đầu bếp

Sever: Sever 1

Trái ác quỷ: Sấm sét

Level Skill: Skill cấp 15-20

Cấp độ: 7x

Nổi bật: 2 món +15 1 món 14

5,600,000 CARD
3,500,000 ATM
Nạp thẻ cào

Phái: Đầu bếp

Sever: Sever 1

Trái ác quỷ: Sấm sét

Level Skill: Skill cấp 15-20

Cấp độ: 7x

Nổi bật: 2 món +15 1 món 14

Tài khoản liên quan

Rẻ nhất shop
Phái: Xạ Thủ
Sever: Sever 1
Trái ác quỷ: Không
Level Skill: Skill cấp 10-14
65,000đ
Phái: Võ sĩ
Sever: Sever 1
Trái ác quỷ: Cát
Level Skill: Skill cấp 10-14
200,000đ
Phái: Kiếm khách
Sever: Sever 1
Trái ác quỷ: Cát
Level Skill: Skill cấp 10-14
150,000đ
Phái: Kiếm khách
Sever: Sever 2
Trái ác quỷ: Không
Level Skill: Skill cấp 10-14
72,000đ
Phái: Kiếm khách
Sever: Sever 2
Trái ác quỷ: Không
Level Skill: Skill cấp 10-14
70,000đ
Phái: Đầu bếp
Sever: Sever 1
Trái ác quỷ: Sáp
Level Skill: Skill cấp 15-20
200,000đ
Phái: Kiếm khách
Sever: Sever 1
Trái ác quỷ: Cao su
Level Skill: Skill cấp 10-14
150,000đ
Phái: Đầu bếp
Sever: Sever 1
Trái ác quỷ: Sáp
Level Skill: Skill cấp 15-20
220,000đ