#17965

Hải Tặc Tí Hon

Phái: Võ sĩ

Sever: Sever 2

Trái ác quỷ: Sáp

Level Skill: Skill cấp 15-20

Cấp độ: 6x

Nổi bật:

320,000 CARD
200,000 ATM
Nạp thẻ cào

Phái: Võ sĩ

Sever: Sever 2

Trái ác quỷ: Sáp

Level Skill: Skill cấp 15-20

Cấp độ: 6x

Nổi bật:

Tài khoản liên quan

Phái: Kiếm khách
Sever: Sever 1
Trái ác quỷ: Sáp
Level Skill: Skill cấp 10-14
100,000đ
Múc đẹp zin
Phái: Xạ Thủ
Sever: Sever 1
Trái ác quỷ: Không
Level Skill: Skill cấp 10-14
78,000đ
Rẻ
Phái: Đầu bếp
Sever: Sever 1
Trái ác quỷ: Cao su
Level Skill: Skill cấp 15-20
216,000đ
Phái: Xạ Thủ
Sever: Sever 2
Trái ác quỷ: Nham thạch
Level Skill: Skill cấp 15-20
650,000đ
Phái: Đầu bếp
Sever: Sever 1
Trái ác quỷ: Băng
Level Skill: Skill cấp 10-14
150,000đ
Có đá siêu cấp dư 1 trái trung nhiề...
Phái: Võ sĩ
Sever: Sever 2
Trái ác quỷ: Cát
Level Skill: Skill cấp 15-20
900,000đ
Phái: Đầu bếp
Sever: Sever 1
Trái ác quỷ: Khói
Level Skill: Skill cấp 10-14
100,000đ
Rẻ vc skill 11
Phái: Võ sĩ
Sever: Sever 1
Trái ác quỷ: Không
Level Skill: Skill cấp 10-14
70,000đ