#18006

Hải Tặc Tí Hon

Phái: Kiếm khách

Sever: Sever 1

Trái ác quỷ: Kilo

Level Skill: Skill cấp 15-20

Cấp độ: 7x

Nổi bật: Quá rẻ full sét 8x đồ +11 đá 5

819,200 CARD
512,000 ATM
Nạp thẻ cào

Phái: Kiếm khách

Sever: Sever 1

Trái ác quỷ: Kilo

Level Skill: Skill cấp 15-20

Cấp độ: 7x

Nổi bật: Quá rẻ full sét 8x đồ +11 đá 5

Tài khoản liên quan

Phái: Xạ Thủ
Sever: Sever 2
Trái ác quỷ: Cao su
Level Skill: Skill cấp 15-20
150,000đ
Phái: Võ sĩ
Sever: Sever 1
Trái ác quỷ: Chim ưng
Level Skill: Skill cấp 15-20
180,000đ
Nạp nhiều đã giảm từ 350 xuống 288...
Phái: Đầu bếp
Sever: Sever 1
Trái ác quỷ: Khói
Level Skill: Skill cấp 15-20
288,000đ
Phái: Đầu bếp
Sever: Sever 2
Trái ác quỷ: Cát
Level Skill: Skill cấp 15-20
350,000đ
Thuyển trưởng clan dư281 rubi
Phái: Kiếm khách
Sever: Sever 2
Trái ác quỷ: Cát
Level Skill: Skill cấp 15-20
350,000đ
Phái: Xạ Thủ
Sever: Sever 2
Trái ác quỷ: Báo đốm
Level Skill: Skill cấp 15-20
500,000đ
Nguyên cái clan đã 130k rồi
Phái: Xạ Thủ
Sever: Sever 1
Trái ác quỷ: Nham thạch
Level Skill: Skill cấp 15-20
430,000đ
Phái: Đầu bếp
Sever: Sever 1
Trái ác quỷ: Cát
Level Skill: Skill cấp 15-20
900,000đ