#19249

Hải Tặc Tí Hon

Phái: Đầu bếp

Sever: Sever 1

Trái ác quỷ: Băng

Level Skill: Skill cấp 15-20

Cấp độ: 7x

Nổi bật:

960,000 CARD
600,000 ATM

Phái: Đầu bếp

Sever: Sever 1

Trái ác quỷ: Băng

Level Skill: Skill cấp 15-20

Cấp độ: 7x

Nổi bật:

Tài khoản liên quan

Phái: Xạ Thủ
Sever: Sever 1
Trái ác quỷ: Dao
Level Skill: Skill cấp 10-14
180,000đ
Phái: Đầu bếp
Sever: Sever 1
Trái ác quỷ: Cao su
Level Skill: Skill cấp 10-14
180,000đ
Phái: Võ sĩ
Sever: Sever 2
Trái ác quỷ: Sáp
Level Skill: Skill cấp 10-14
180,000đ
Phái: Võ sĩ
Sever: Sever 1
Trái ác quỷ: Cát
Level Skill: Skill cấp 10-14
180,000đ
Phái: Võ sĩ
Sever: Sever 1
Trái ác quỷ: Cao su
Level Skill: Skill cấp 10-14
150,000đ
Phái: Đầu bếp
Sever: Sever 1
Trái ác quỷ: Kilo
Level Skill: Skill cấp 10-14
180,000đ
Phái: Kiếm khách
Sever: Sever 1
Trái ác quỷ: Sáp
Level Skill: Skill cấp 10-14
100,000đ
Ác ok skill 141416
Phái: Kiếm khách
Sever: Sever 1
Trái ác quỷ: Kilo
Level Skill: Skill cấp 10-14
148,000đ