#19270

Hải Tặc Tí Hon

Phái: Kiếm khách

Sever: Sever 1

Trái ác quỷ: Nham thạch

Level Skill: Skill cấp 15-20

Cấp độ: 5x

Nổi bật: Quá rẻ mua 1 mà dc 3 chơi sp 5x 6x 7x đã fix từ 750 còn 600

960,000 CARD
600,000 ATM

Phái: Kiếm khách

Sever: Sever 1

Trái ác quỷ: Nham thạch

Level Skill: Skill cấp 15-20

Cấp độ: 5x

Nổi bật: Quá rẻ mua 1 mà dc 3 chơi sp 5x 6x 7x đã fix từ 750 còn 600

Tài khoản liên quan

Phái: Xạ Thủ
Sever: Sever 1
Trái ác quỷ: Sáp
Level Skill: Skill cấp 10-14
200,000đ
Rẻ
Phái: Đầu bếp
Sever: Sever 1
Trái ác quỷ: Tuần lộc
Level Skill: Skill cấp 10-14
100,000đ
Phái: Kiếm khách
Sever: Sever 1
Trái ác quỷ: Sáp
Level Skill: Skill cấp 10-14
100,000đ
Phái: Đầu bếp
Sever: Sever 2
Trái ác quỷ: Không
Level Skill: Skill cấp 10-14
55,000đ
Phái: Hoa Tiêu
Sever: Sever 2
Trái ác quỷ: Không
Level Skill: Skill cấp 10-14
50,000đ
Phái: Hoa Tiêu
Sever: Sever 2
Trái ác quỷ: Không
Level Skill: Skill cấp 10-14
50,000đ
Phái: Hoa Tiêu
Sever: Sever 2
Trái ác quỷ: Không
Level Skill: Skill cấp 10-14
50,000đ
Phái: Kiếm khách
Sever: Sever 2
Trái ác quỷ: Băng
Level Skill: Skill cấp 10-14
200,000đ