#21594

Hải Tặc Tí Hon

Phái: Kiếm khách

Sever: Sever 2

Trái ác quỷ: Khói

Level Skill: Skill cấp 10-14

Cấp độ: 28

Nổi bật:

128,000 CARD
80,000 ATM
Nạp thẻ cào

Phái: Kiếm khách

Sever: Sever 2

Trái ác quỷ: Khói

Level Skill: Skill cấp 10-14

Cấp độ: 28

Nổi bật:

Tài khoản liên quan

Phái: Xạ Thủ
Sever: Sever 1
Trái ác quỷ: Băng
Level Skill: Skill cấp 10-14
190,000đ
Phái: Xạ Thủ
Sever: Sever 1
Trái ác quỷ: Cát
Level Skill: Skill cấp 15-20
550,000đ
Phái: Võ sĩ
Sever: Sever 1
Trái ác quỷ: Dao
Level Skill: Skill cấp 15-20
200,000đ
Phái: Hoa Tiêu
Sever: Sever 1
Trái ác quỷ: Cát
Level Skill: Skill cấp 15-20
230,000đ
Phái: Võ sĩ
Sever: Sever 1
Trái ác quỷ: Vẽ
Level Skill: Skill cấp 10-14
100,000đ
Phái: Đầu bếp
Sever: Sever 1
Trái ác quỷ: Dao
Level Skill: Skill cấp 10-14
80,000đ
Phái: Xạ Thủ
Sever: Sever 2
Trái ác quỷ: Sáp
Level Skill: Skill cấp 10-14
150,000đ
Rẻ 90k thẻ là mua dc
Phái: Xạ Thủ
Sever: Sever 1
Trái ác quỷ: Không
Level Skill: Skill cấp 10-14
60,000đ