#21598

Hải Tặc Tí Hon

Phái: Võ sĩ

Sever: Sever 1

Trái ác quỷ: Sáp

Level Skill: Skill cấp 10-14

Cấp độ: 46

Nổi bật:

160,000 CARD
100,000 ATM
Nạp thẻ cào

Phái: Võ sĩ

Sever: Sever 1

Trái ác quỷ: Sáp

Level Skill: Skill cấp 10-14

Cấp độ: 46

Nổi bật:

Tài khoản liên quan

Phái: Kiếm khách
Sever: Sever 1
Trái ác quỷ: Bò tót
Level Skill: Skill cấp 15-20
185,000đ
Phái: Đầu bếp
Sever: Sever 2
Trái ác quỷ: Bò tót
Level Skill: Skill cấp 15-20
185,000đ
Phái: Xạ Thủ
Sever: Sever 2
Trái ác quỷ: Kilo
Level Skill: Skill cấp 10-14
145,000đ
Phái: Đầu bếp
Sever: Sever 2
Trái ác quỷ: Tuần lộc
Level Skill: Skill cấp 10-14
72,000đ
Phái: Kiếm khách
Sever: Sever 1
Trái ác quỷ: Dao
Level Skill: Skill cấp 10-14
111,000đ
Phái: Đầu bếp
Sever: Sever 1
Trái ác quỷ: Chim ưng
Level Skill: Skill cấp 15-20
185,000đ
2 món +15 1 món 14
Phái: Đầu bếp
Sever: Sever 1
Trái ác quỷ: Sấm sét
Level Skill: Skill cấp 15-20
3,500,000đ
Phái: Võ sĩ
Sever: Sever 1
Trái ác quỷ: Báo đốm
Level Skill: Skill cấp 15-20
550,000đ