#22113

Hải Tặc Tí Hon

Phái: Xạ Thủ

Sever: Sever 2

Trái ác quỷ: Báo đốm

Level Skill: Skill cấp 15-20

Cấp độ: 8x

Nổi bật:

880,000 CARD
550,000 ATM
Nạp thẻ cào

Phái: Xạ Thủ

Sever: Sever 2

Trái ác quỷ: Báo đốm

Level Skill: Skill cấp 15-20

Cấp độ: 8x

Nổi bật:

Tài khoản liên quan

Phái: Kiếm khách
Sever: Sever 1
Trái ác quỷ: Cao su
Level Skill: Skill cấp 10-14
120,000đ
Phái: Xạ Thủ
Sever: Sever 2
Trái ác quỷ: Dao
Level Skill: Skill cấp 15-20
400,000đ
Phái: Đầu bếp
Sever: Sever 1
Trái ác quỷ: Chim ưng
Level Skill: Skill cấp 15-20
299,000đ
Phái: Đầu bếp
Sever: Sever 1
Trái ác quỷ: Báo đốm
Level Skill: Skill cấp 10-14
200,000đ
Phái: Xạ Thủ
Sever: Sever 2
Trái ác quỷ: Báo đốm
Level Skill: Skill cấp 15-20
190,000đ
Phái: Đầu bếp
Sever: Sever 1
Trái ác quỷ: Băng
Level Skill: Skill cấp 15-20
250,000đ
Phái: Võ sĩ
Sever: Sever 1
Trái ác quỷ: Cao su
Level Skill: Skill cấp 10-14
550,000đ
Phái: Xạ Thủ
Sever: Sever 3
Trái ác quỷ: Khói
Level Skill: Skill cấp 10-14
130,000đ