#23068

Hải Tặc Tí Hon

Phái: Đầu bếp

Sever: Sever 1

Trái ác quỷ: Sấm sét

Level Skill: Skill cấp 15-20

Cấp độ: 79

Nổi bật: còn nhiều né 4 6 - sẵn set 8x 11 12 - tim 30 - 4 món 9x ( không còn né 5 )

2,560,000 CARD
1,600,000 ATM

Phái: Đầu bếp

Sever: Sever 1

Trái ác quỷ: Sấm sét

Level Skill: Skill cấp 15-20

Cấp độ: 79

Nổi bật: còn nhiều né 4 6 - sẵn set 8x 11 12 - tim 30 - 4 món 9x ( không còn né 5 )

Tài khoản liên quan

2 món +15 1 món 14
Phái: Đầu bếp
Sever: Sever 1
Trái ác quỷ: Sấm sét
Level Skill: Skill cấp 15-20
3,500,000đ
Phái: Võ sĩ
Sever: Sever 1
Trái ác quỷ: Báo đốm
Level Skill: Skill cấp 15-20
550,000đ
Phái: Võ sĩ
Sever: Sever 1
Trái ác quỷ: Kilo
Level Skill: Skill cấp 10-14
99,000đ
Phái: Xạ Thủ
Sever: Sever 2
Trái ác quỷ: Chim ưng
Level Skill: Skill cấp 15-20
180,000đ
Phái: Kiếm khách
Sever: Sever 2
Trái ác quỷ: Cát
Level Skill: Skill cấp 15-20
350,000đ
Rẻ
Phái: Đầu bếp
Sever: Sever 1
Trái ác quỷ: Báo đốm
Level Skill: Skill cấp 15-20
484,000đ
Quá rẻ
Phái: Kiếm khách
Sever: Sever 2
Trái ác quỷ: Kilo
Level Skill: Skill cấp 10-14
148,000đ
Quá rẻ dư 1 mả rubi vs đá luôn
Phái: Xạ Thủ
Sever: Sever 2
Trái ác quỷ: Băng
Level Skill: Skill cấp 15-20
222,000đ