#23078

Hải Tặc Tí Hon

Phái: Xạ Thủ

Sever: Sever 2

Trái ác quỷ: Nham thạch

Level Skill: Skill cấp 15-20

Cấp độ: 9x

Nổi bật: Ok rê

1,920,000 CARD
1,200,000 ATM
Nạp thẻ cào

Phái: Xạ Thủ

Sever: Sever 2

Trái ác quỷ: Nham thạch

Level Skill: Skill cấp 15-20

Cấp độ: 9x

Nổi bật: Ok rê

Tài khoản liên quan

Phái: Võ sĩ
Sever: Sever 2
Trái ác quỷ: Nham thạch
Level Skill: Skill cấp 15-20
300,000đ
Né 100 rẻ . Có clan là né 100% á or...
Phái: Đầu bếp
Sever: Sever 2
Trái ác quỷ: Cát
Level Skill: Skill cấp 15-20
1,350,000đ
Phái: Võ sĩ
Sever: Sever 1
Trái ác quỷ: Cát
Level Skill: Skill cấp 15-20
350,000đ
Phái: Đầu bếp
Sever: Sever 1
Trái ác quỷ: Chấn Thiên
Level Skill: Skill cấp 15-20
250,000đ
Phái: Hoa Tiêu
Sever: Sever 3
Trái ác quỷ: Cát
Level Skill: Skill cấp 10-14
70,000đ