#23078

Hải Tặc Tí Hon

Phái: Xạ Thủ

Sever: Sever 2

Trái ác quỷ: Nham thạch

Level Skill: Skill cấp 15-20

Cấp độ: 9x

Nổi bật: Ok rê

2,400,000 CARD
1,500,000 ATM
Nạp thẻ cào

Phái: Xạ Thủ

Sever: Sever 2

Trái ác quỷ: Nham thạch

Level Skill: Skill cấp 15-20

Cấp độ: 9x

Nổi bật: Ok rê

Tài khoản liên quan

Phái: Đầu bếp
Sever: Sever 2
Trái ác quỷ: Chấn Thiên
Level Skill: Skill cấp 15-20
350,000đ
Skill 13 haha
Phái: Đầu bếp
Sever: Sever 1
Trái ác quỷ: Không
Level Skill: Skill cấp 10-14
74,000đ
250k thẻ vt
Phái: Kiếm khách
Sever: Sever 1
Trái ác quỷ: Băng
Level Skill: Skill cấp 10-14
185,000đ
Phái: Kiếm khách
Sever: Sever 2
Trái ác quỷ: Lửa
Level Skill: Skill cấp 10-14
190,000đ
Phái: Xạ Thủ
Sever: Sever 2
Trái ác quỷ: Lửa
Level Skill: Skill cấp 15-20
296,000đ
Phái: Xạ Thủ
Sever: Sever 2
Trái ác quỷ: Băng
Level Skill: Skill cấp 10-14
148,000đ
Phái: Kiếm khách
Sever: Sever 1
Trái ác quỷ: Bò tót
Level Skill: Skill cấp 15-20
185,000đ
Phái: Đầu bếp
Sever: Sever 2
Trái ác quỷ: Bò tót
Level Skill: Skill cấp 15-20
185,000đ