#23082

Hải Tặc Tí Hon

Phái: Hoa Tiêu

Sever: Sever 1

Trái ác quỷ: Sấm sét

Level Skill: Skill cấp 15-20

Cấp độ: 47

Nổi bật: còn 4 tc6, 3 viên đsc - tim 27

960,000 CARD
600,000 ATM

Phái: Hoa Tiêu

Sever: Sever 1

Trái ác quỷ: Sấm sét

Level Skill: Skill cấp 15-20

Cấp độ: 47

Nổi bật: còn 4 tc6, 3 viên đsc - tim 27

Tài khoản liên quan

Phái: Võ sĩ
Sever: Sever 1
Trái ác quỷ: Cát
Level Skill: Skill cấp 10-14
180,000đ
Phái: Võ sĩ
Sever: Sever 1
Trái ác quỷ: Cao su
Level Skill: Skill cấp 10-14
150,000đ