#23139

Hải Tặc Tí Hon

Phái: Võ sĩ

Sever: Sever 1

Trái ác quỷ: Cao su

Level Skill: Skill cấp 15-20

Cấp độ: 5x

Nổi bật:

1,360,000 CARD
850,000 ATM
Nạp thẻ cào

Phái: Võ sĩ

Sever: Sever 1

Trái ác quỷ: Cao su

Level Skill: Skill cấp 15-20

Cấp độ: 5x

Nổi bật:

Tài khoản liên quan

Phái: Xạ Thủ
Sever: Sever 2
Trái ác quỷ: Chim ưng
Level Skill: Skill cấp 15-20
180,000đ
Phái: Kiếm khách
Sever: Sever 1
Trái ác quỷ: Sáp
Level Skill: Skill cấp 10-14
120,000đ
70k thẻ
Phái: Hoa Tiêu
Sever: Sever 1
Trái ác quỷ: Không
Level Skill: Skill cấp 10-14
50,000đ
Phái: Đầu bếp
Sever: Sever 1
Trái ác quỷ: Băng
Level Skill: Skill cấp 15-20
220,000đ
Phái: Đầu bếp
Sever: Sever 2
Trái ác quỷ: Không
Level Skill: Skill cấp 10-14
65,000đ
Phái: Kiếm khách
Sever: Sever 2
Trái ác quỷ: Không
Level Skill: Skill cấp 10-14
170,000đ
Phái: Đầu bếp
Sever: Sever 2
Trái ác quỷ: Không
Level Skill: Skill cấp 10-14
65,000đ
Phái: Hoa Tiêu
Sever: Sever 2
Trái ác quỷ: Cát
Level Skill: Skill cấp 15-20
250,000đ