#23327

Liên Quân Mobile

Tướng: 70

Trang Phục: 82

Đá Quý: Không

Ngọc 90:

Rank: Kim Cương

Trạng Thái: Nick có sdt ( có thể thay đổi )

Nổi bật: Lữ Bố Long kỵ sỹ, Yorn Long thần, Maloc đại tướng robot, Murad sv, Liliana Nguyệt Mị ly, Zephys Dung nham (AWC), Raz Muay Thái, Na sv3 ( 152điểm ) , Bảo hiểm sđt đến khi đổi mua xong liên hệ zalo or sđt cho mình : 0389806429

640,000 CARD
400,000 ATM

Tướng: 70

Trang Phục: 82

Đá Quý: Không

Ngọc 90:

Rank: Kim Cương

Trạng Thái: Nick có sdt ( có thể thay đổi )

Nổi bật: Lữ Bố Long kỵ sỹ, Yorn Long thần, Maloc đại tướng robot, Murad sv, Liliana Nguyệt Mị ly, Zephys Dung nham (AWC), Raz Muay Thái, Na sv3 ( 152điểm ) , Bảo hiểm sđt đến khi đổi mua xong liên hệ zalo or sđt cho mình : 0389806429

Tài khoản liên quan

Tướng:
Trang Phục:
Đá Quý: Không
Ngọc 90: Không
20,000đ