#23599

Hải Tặc Tí Hon

Phái: Đầu bếp

Sever: Sever 2

Trái ác quỷ: Sấm sét

Level Skill: Skill cấp 15-20

Cấp độ: 100

Nổi bật:

3,520,000 CARD
2,200,000 ATM
Nạp thẻ cào

Phái: Đầu bếp

Sever: Sever 2

Trái ác quỷ: Sấm sét

Level Skill: Skill cấp 15-20

Cấp độ: 100

Nổi bật:

Tài khoản liên quan

Có đá siêu cấp dư 1 trái trung nhiề...
Phái: Võ sĩ
Sever: Sever 2
Trái ác quỷ: Cát
Level Skill: Skill cấp 15-20
900,000đ
Phái: Đầu bếp
Sever: Sever 1
Trái ác quỷ: Khói
Level Skill: Skill cấp 10-14
100,000đ
Rẻ vc skill 11
Phái: Võ sĩ
Sever: Sever 1
Trái ác quỷ: Không
Level Skill: Skill cấp 10-14
70,000đ
Phái: Xạ Thủ
Sever: Sever 1
Trái ác quỷ: Băng
Level Skill: Skill cấp 10-14
180,000đ
Phái: Võ sĩ
Sever: Sever 1
Trái ác quỷ: Báo đốm
Level Skill: Skill cấp 10-14
148,000đ
Phái: Xạ Thủ
Sever: Sever 1
Trái ác quỷ: Băng
Level Skill: Skill cấp 10-14
170,000đ
Có nhiều đá 5
Phái: Xạ Thủ
Sever: Sever 1
Trái ác quỷ: Vẽ
Level Skill: Skill cấp 10-14
72,000đ
Phái: Kiếm khách
Sever: Sever 1
Trái ác quỷ: Chim ưng
Level Skill: Skill cấp 10-14
108,000đ