#23991

Hải Tặc Tí Hon

Phái: Xạ Thủ

Sever: Sever 2

Trái ác quỷ: Sáp

Level Skill: Skill cấp 15-20

Cấp độ: 6x

Nổi bật: Thuyền trưởng clan ts1lv3

1,120,000 CARD
700,000 ATM
Nạp thẻ cào

Phái: Xạ Thủ

Sever: Sever 2

Trái ác quỷ: Sáp

Level Skill: Skill cấp 15-20

Cấp độ: 6x

Nổi bật: Thuyền trưởng clan ts1lv3

Tài khoản liên quan

Phái: Võ sĩ
Sever: Sever 1
Trái ác quỷ: Cát
Level Skill: Skill cấp 10-14
100,000đ
Phái: Võ sĩ
Sever: Sever 1
Trái ác quỷ: Tuần lộc
Level Skill: Skill cấp 15-20
180,000đ
Phái: Hoa Tiêu
Sever: Sever 2
Trái ác quỷ: Cát
Level Skill: Skill cấp 10-14
150,000đ
Phái: Kiếm khách
Sever: Sever 2
Trái ác quỷ: Bò tót
Level Skill: Skill cấp 10-14
100,000đ
Phái: Đầu bếp
Sever: Sever 3
Trái ác quỷ: Chim ưng
Level Skill: Skill cấp 10-14
200,000đ
Phái: Võ sĩ
Sever: Sever 1
Trái ác quỷ: Kilo
Level Skill: Skill cấp 15-20
180,000đ
Có 3 thời trang và là 9x giá rẻ nhấ...
Phái: Kiếm khách
Sever: Sever 1
Trái ác quỷ: Cát
Level Skill: Skill cấp 15-20
2,200,000đ
Skill 18 giá rẻ
Phái: Đầu bếp
Sever: Sever 2
Trái ác quỷ: Báo đốm
Level Skill: Skill cấp 15-20
210,000đ