#29851

Hải Tặc Tí Hon

Phái: Xạ Thủ

Sever: Sever 2

Trái ác quỷ: Sáp

Level Skill: Skill cấp 15-20

Cấp độ: 7x

Nổi bật: Có đồ 7x nên xứng đáng 300k có tim +9 nữa

336,000 CARD
210,000 ATM

Phái: Xạ Thủ

Sever: Sever 2

Trái ác quỷ: Sáp

Level Skill: Skill cấp 15-20

Cấp độ: 7x

Nổi bật: Có đồ 7x nên xứng đáng 300k có tim +9 nữa

Tài khoản liên quan

Phái: Võ sĩ
Sever: Sever 1
Trái ác quỷ: Chim ưng
Level Skill: Skill cấp 15-20
550,000đ
Phái: Kiếm khách
Sever: Sever 1
Trái ác quỷ: Chim ưng
Level Skill: Skill cấp 10-14
200,000đ
Phái: Xạ Thủ
Sever: Sever 2
Trái ác quỷ: Chim ưng
Level Skill: Skill cấp 15-20
150,000đ
Phái: Kiếm khách
Sever: Sever 2
Trái ác quỷ: Chim ưng
Level Skill: Skill cấp 10-14
180,000đ
Phái: Xạ Thủ
Sever: Sever 2
Trái ác quỷ: Dao
Level Skill: Skill cấp 15-20
435,000đ
Phái: Xạ Thủ
Sever: Sever 2
Trái ác quỷ: Báo đốm
Level Skill: Skill cấp 15-20
190,000đ
Ok rê
Phái: Xạ Thủ
Sever: Sever 2
Trái ác quỷ: Nham thạch
Level Skill: Skill cấp 15-20
1,200,000đ
Phái: Võ sĩ
Sever: Sever 2
Trái ác quỷ: Chim ưng
Level Skill: Skill cấp 15-20
150,000đ