#30355

Hải Tặc Tí Hon

Phái: Kiếm khách

Sever: Sever 2

Trái ác quỷ: Cát

Level Skill: Skill cấp 15-20

Cấp độ: 5x

Nổi bật:

480,000 CARD
300,000 ATM

Phái: Kiếm khách

Sever: Sever 2

Trái ác quỷ: Cát

Level Skill: Skill cấp 15-20

Cấp độ: 5x

Nổi bật:

Tài khoản liên quan

Phái: Kiếm khách
Sever: Sever 1
Trái ác quỷ: Dao
Level Skill: Skill cấp 10-14
200,000đ
Phái: Võ sĩ
Sever: Sever 2
Trái ác quỷ: Dao
Level Skill: Skill cấp 15-20
450,000đ
Phái: Đầu bếp
Sever: Sever 1
Trái ác quỷ: Cao su
Level Skill: Skill cấp 15-20
300,000đ
Phái: Võ sĩ
Sever: Sever 1
Trái ác quỷ: Kilo
Level Skill: Skill cấp 15-20
170,000đ
Phái: Xạ Thủ
Sever: Sever 1
Trái ác quỷ: Báo đốm
Level Skill: Skill cấp 15-20
200,000đ
Phái: Đầu bếp
Sever: Sever 1
Trái ác quỷ: Nham thạch
Level Skill: Skill cấp 10-14
300,000đ
Phái: Xạ Thủ
Sever: Sever 1
Trái ác quỷ: Báo đốm
Level Skill: Skill cấp 15-20
200,000đ
Phái: Hoa Tiêu
Sever: Sever 1
Trái ác quỷ: Khói
Level Skill: Skill cấp 15-20
150,000đ