#30891

Hải Tặc Tí Hon

Phái: Xạ Thủ

Sever: Sever 1

Trái ác quỷ: Báo đốm

Level Skill: Skill cấp 15-20

Cấp độ: 6x

Nổi bật:

320,000 CARD
200,000 ATM

Phái: Xạ Thủ

Sever: Sever 1

Trái ác quỷ: Báo đốm

Level Skill: Skill cấp 15-20

Cấp độ: 6x

Nổi bật:

Tài khoản liên quan

đồ full đá 5
Phái: Kiếm khách
Sever: Sever 1
Trái ác quỷ: Nham thạch
Level Skill: Skill cấp 15-20
450,000đ
Phái: Đầu bếp
Sever: Sever 2
Trái ác quỷ: Sấm sét
Level Skill: Skill cấp 15-20
2,000,000đ
Phái: Võ sĩ
Sever: Sever 1
Trái ác quỷ: Nham thạch
Level Skill: Skill cấp 15-20
750,000đ
Phái: Xạ Thủ
Sever: Sever 1
Trái ác quỷ: Dao
Level Skill: Skill cấp 15-20
1,000,000đ
Phái: Xạ Thủ
Sever: Sever 1
Trái ác quỷ: Sấm sét
Level Skill: Skill cấp 15-20
750,000đ
Phái: Võ sĩ
Sever: Sever 1
Trái ác quỷ: Kilo
Level Skill: Skill cấp 15-20
200,000đ
full đá 5
Phái: Xạ Thủ
Sever: Sever 1
Trái ác quỷ: Báo đốm
Level Skill: Skill cấp 15-20
550,000đ
Phái: Xạ Thủ
Sever: Sever 1
Trái ác quỷ: Băng
Level Skill: Skill cấp 15-20
350,000đ