#31243

Hải Tặc Tí Hon

Phái: Kiếm khách

Sever: Sever 2

Trái ác quỷ: Tuần lộc

Level Skill: Skill cấp 10-14

Cấp độ: 3x

Nổi bật: tặng cả băng

160,000 CARD
100,000 ATM

Phái: Kiếm khách

Sever: Sever 2

Trái ác quỷ: Tuần lộc

Level Skill: Skill cấp 10-14

Cấp độ: 3x

Nổi bật: tặng cả băng

Tài khoản liên quan

Phái: Xạ Thủ
Sever: Sever 1
Trái ác quỷ: Sáp
Level Skill: Skill cấp 10-14
150,000đ
Phái: Võ sĩ
Sever: Sever 1
Trái ác quỷ: Cát
Level Skill: Skill cấp 15-20
400,000đ
Phái: Xạ Thủ
Sever: Sever 1
Trái ác quỷ: Lửa
Level Skill: Skill cấp 10-14
150,000đ
Phái: Đầu bếp
Sever: Sever 2
Trái ác quỷ: Dao
Level Skill: Skill cấp 15-20
300,000đ
Phái: Đầu bếp
Sever: Sever 1
Trái ác quỷ: Báo đốm
Level Skill: Skill cấp 10-14
200,000đ
Phái: Hoa Tiêu
Sever: Sever 1
Trái ác quỷ: Chim ưng
Level Skill: Skill cấp 10-14
80,000đ
Phái: Kiếm khách
Sever: Sever 2
Trái ác quỷ: Dao
Level Skill: Skill cấp 10-14
150,000đ
Phái: Hoa Tiêu
Sever: Sever 1
Trái ác quỷ: Cát
Level Skill: Skill cấp 10-14
150,000đ