#31245

Hải Tặc Tí Hon

Phái: Hoa Tiêu

Sever: Sever 2

Trái ác quỷ: Dao

Level Skill: Skill cấp 10-14

Cấp độ: 5x

Nổi bật:

160,000 CARD
100,000 ATM

Phái: Hoa Tiêu

Sever: Sever 2

Trái ác quỷ: Dao

Level Skill: Skill cấp 10-14

Cấp độ: 5x

Nổi bật:

Tài khoản liên quan

Phái: Kiếm khách
Sever: Sever 2
Trái ác quỷ: Báo đốm
Level Skill: Skill cấp 15-20
400,000đ
Phái: Võ sĩ
Sever: Sever 1
Trái ác quỷ: Kilo
Level Skill: Skill cấp 15-20
200,000đ
full đá 5
Phái: Xạ Thủ
Sever: Sever 1
Trái ác quỷ: Báo đốm
Level Skill: Skill cấp 15-20
550,000đ
Phái: Xạ Thủ
Sever: Sever 2
Trái ác quỷ: Chấn Thiên
Level Skill: Skill cấp 15-20
400,000đ
Phái: Kiếm khách
Sever: Sever 1
Trái ác quỷ: Bò tót
Level Skill: Skill cấp 10-14
80,000đ
Full tất rồi chỉ up skill thôi top...
Phái: Xạ Thủ
Sever: Sever 1
Trái ác quỷ: Cát
Level Skill: Skill cấp 15-20
9,000,000đ
siêu phẩm 2x
Phái: Xạ Thủ
Sever: Sever 3
Trái ác quỷ: Không
Level Skill: Skill cấp 10-14
123,000đ
Rẻ
Phái: Võ sĩ
Sever: Sever 2
Trái ác quỷ: Lửa
Level Skill: Skill cấp 10-14
80,000đ