#33940

Hải Tặc Tí Hon

Phái: Xạ Thủ

Sever: Sever 1

Trái ác quỷ: Cát

Level Skill: Skill cấp 15-20

Cấp độ: 6x

Nổi bật:

480,000 CARD
300,000 ATM

Phái: Xạ Thủ

Sever: Sever 1

Trái ác quỷ: Cát

Level Skill: Skill cấp 15-20

Cấp độ: 6x

Nổi bật:

Tài khoản liên quan

Phái: Kiếm khách
Sever: Sever 1
Trái ác quỷ: Cao su
Level Skill: Skill cấp 10-14
450,000đ
Phái: Võ sĩ
Sever: Sever 1
Trái ác quỷ: Báo đốm
Level Skill: Skill cấp 15-20
200,000đ
nick làm 100% né max ngon vs ốc xịn
Phái: Đầu bếp
Sever: Sever 2
Trái ác quỷ: Cát
Level Skill: Skill cấp 15-20
1,500,000đ
Phái: Võ sĩ
Sever: Sever 1
Trái ác quỷ: Dao
Level Skill: Skill cấp 15-20
290,000đ
Phái: Võ sĩ
Sever: Sever 2
Trái ác quỷ: Cát
Level Skill: Skill cấp 15-20
800,000đ
Phái: Xạ Thủ
Sever: Sever 2
Trái ác quỷ: Cát
Level Skill: Skill cấp 15-20
700,000đ
Phái: Xạ Thủ
Sever: Sever 2
Trái ác quỷ: Băng
Level Skill: Skill cấp 15-20
300,000đ
Phái: Đầu bếp
Sever: Sever 2
Trái ác quỷ: Chấn Thiên
Level Skill: Skill cấp 15-20
350,000đ