#34307

Hải Tặc Tí Hon

Phái: Đầu bếp

Sever: Sever 1

Trái ác quỷ: Cát

Level Skill: Skill cấp 15-20

Cấp độ: 9x

Nổi bật: Siêu rẻ còn nhiều tài nguyên

2,560,000 CARD
1,600,000 ATM
Nạp thẻ cào

Phái: Đầu bếp

Sever: Sever 1

Trái ác quỷ: Cát

Level Skill: Skill cấp 15-20

Cấp độ: 9x

Nổi bật: Siêu rẻ còn nhiều tài nguyên

Tài khoản liên quan

Phái: Võ sĩ
Sever: Sever 1
Trái ác quỷ: Kilo
Level Skill: Skill cấp 15-20
200,000đ
full đá 5
Phái: Xạ Thủ
Sever: Sever 1
Trái ác quỷ: Báo đốm
Level Skill: Skill cấp 15-20
550,000đ
Phái: Xạ Thủ
Sever: Sever 1
Trái ác quỷ: Băng
Level Skill: Skill cấp 15-20
350,000đ
Rẻ
Phái: Võ sĩ
Sever: Sever 1
Trái ác quỷ: Sấm sét
Level Skill: Skill cấp 15-20
1,200,000đ
Rẻ
Phái: Đầu bếp
Sever: Sever 3
Trái ác quỷ: Bò tót
Level Skill: Skill cấp 10-14
120,000đ
Phái: Đầu bếp
Sever: Sever 2
Trái ác quỷ: Băng
Level Skill: Skill cấp 15-20
450,000đ
trum 5x sv1
Phái: Võ sĩ
Sever: Sever 1
Trái ác quỷ: Chấn Thiên
Level Skill: Skill cấp 15-20
3,500,000đ
Phái: Kiếm khách
Sever: Sever 1
Trái ác quỷ: Sấm sét
Level Skill: Skill cấp 15-20
5,000,000đ