#34325

Hải Tặc Tí Hon

Phái: Kiếm khách

Sever: Sever 1

Trái ác quỷ: Chấn Thiên

Level Skill: Skill cấp 15-20

Cấp độ: 10x

Nổi bật: Siêu rẻ ngon còn dư nhiều ruby ext beri nguyên liệu mảnh cam 10x 9x dư cực nhiều vé tặng ruby

4,800,000 CARD
3,000,000 ATM
Nạp thẻ cào

Phái: Kiếm khách

Sever: Sever 1

Trái ác quỷ: Chấn Thiên

Level Skill: Skill cấp 15-20

Cấp độ: 10x

Nổi bật: Siêu rẻ ngon còn dư nhiều ruby ext beri nguyên liệu mảnh cam 10x 9x dư cực nhiều vé tặng ruby

Tài khoản liên quan

Phái: Đầu bếp
Sever: Sever 1
Trái ác quỷ: Kilo
Level Skill: Skill cấp 10-14
130,000đ
Phái: Kiếm khách
Sever: Sever 1
Trái ác quỷ: Sáp
Level Skill: Skill cấp 10-14
100,000đ
Phái: Xạ Thủ
Sever: Sever 1
Trái ác quỷ: Băng
Level Skill: Skill cấp 10-14
130,000đ
Phái: Võ sĩ
Sever: Sever 1
Trái ác quỷ: Cát
Level Skill: Skill cấp 10-14
150,000đ
Phái: Xạ Thủ
Sever: Sever 1
Trái ác quỷ: Sáp
Level Skill: Skill cấp 10-14
150,000đ
Phái: Xạ Thủ
Sever: Sever 1
Trái ác quỷ: Lửa
Level Skill: Skill cấp 10-14
150,000đ
Phái: Đầu bếp
Sever: Sever 2
Trái ác quỷ: Dao
Level Skill: Skill cấp 15-20
300,000đ
Phái: Kiếm khách
Sever: Sever 2
Trái ác quỷ: Dao
Level Skill: Skill cấp 10-14
150,000đ