#34326

Hải Tặc Tí Hon

Phái: Hoa Tiêu

Sever: Sever 1

Trái ác quỷ: Cát

Level Skill: Skill cấp 15-20

Cấp độ: 10x

Nổi bật: Siêu rẻ còn dư nhiều đồ 10x mảnh 10x 9x beri cấp ác quỷ full 5

6,400,000 CARD
4,000,000 ATM
Nạp thẻ cào

Phái: Hoa Tiêu

Sever: Sever 1

Trái ác quỷ: Cát

Level Skill: Skill cấp 15-20

Cấp độ: 10x

Nổi bật: Siêu rẻ còn dư nhiều đồ 10x mảnh 10x 9x beri cấp ác quỷ full 5

Tài khoản liên quan

Phái: Đầu bếp
Sever: Sever 3
Trái ác quỷ: Chim ưng
Level Skill: Skill cấp 10-14
200,000đ
Phái: Võ sĩ
Sever: Sever 1
Trái ác quỷ: Kilo
Level Skill: Skill cấp 15-20
180,000đ
Có 3 thời trang và là 9x giá rẻ nhấ...
Phái: Kiếm khách
Sever: Sever 1
Trái ác quỷ: Cát
Level Skill: Skill cấp 15-20
1,300,000đ
Phái: Kiếm khách
Sever: Sever 1
Trái ác quỷ: Dao
Level Skill: Skill cấp 15-20
200,000đ
Phái: Võ sĩ
Sever: Sever 1
Trái ác quỷ: Cát
Level Skill: Skill cấp 10-14
180,000đ
Phái: Võ sĩ
Sever: Sever 2
Trái ác quỷ: Bò tót
Level Skill: Skill cấp 15-20
180,000đ
Phái: Kiếm khách
Sever: Sever 1
Trái ác quỷ: Cát
Level Skill: Skill cấp 15-20
550,000đ
Phái: Đầu bếp
Sever: Sever 1
Trái ác quỷ: Sấm sét
Level Skill: Skill cấp 15-20
400,000đ