#35076

Hải Tặc Tí Hon

Phái: Kiếm khách

Sever: Sever 2

Trái ác quỷ: Sấm sét

Level Skill: Skill cấp 15-20

Cấp độ: 9x

Nổi bật: Giảm giá 300k từ 3tr2 còn 2tr9

4,640,000 CARD
2,900,000 ATM

Phái: Kiếm khách

Sever: Sever 2

Trái ác quỷ: Sấm sét

Level Skill: Skill cấp 15-20

Cấp độ: 9x

Nổi bật: Giảm giá 300k từ 3tr2 còn 2tr9

Tài khoản liên quan

Phái: Đầu bếp
Sever: Sever 1
Trái ác quỷ: Nham thạch
Level Skill: Skill cấp 10-14
300,000đ
Phái: Xạ Thủ
Sever: Sever 1
Trái ác quỷ: Báo đốm
Level Skill: Skill cấp 15-20
200,000đ
Phái: Hoa Tiêu
Sever: Sever 1
Trái ác quỷ: Khói
Level Skill: Skill cấp 15-20
150,000đ
Phái: Kiếm khách
Sever: Sever 1
Trái ác quỷ: Cao su
Level Skill: Skill cấp 10-14
450,000đ
Phái: Võ sĩ
Sever: Sever 1
Trái ác quỷ: Báo đốm
Level Skill: Skill cấp 15-20
200,000đ
Phái: Võ sĩ
Sever: Sever 1
Trái ác quỷ: Dao
Level Skill: Skill cấp 15-20
290,000đ
Phái: Võ sĩ
Sever: Sever 2
Trái ác quỷ: Cát
Level Skill: Skill cấp 15-20
800,000đ
Phái: Xạ Thủ
Sever: Sever 2
Trái ác quỷ: Cát
Level Skill: Skill cấp 15-20
700,000đ