#6239

Hải Tặc Tí Hon

Phái: Võ sĩ

Sever: Sever 1

Trái ác quỷ: Cát

Level Skill: Skill cấp 10-14

Cấp độ: 62

Nổi bật:

208,000 CARD
130,000 ATM

Phái: Võ sĩ

Sever: Sever 1

Trái ác quỷ: Cát

Level Skill: Skill cấp 10-14

Cấp độ: 62

Nổi bật:

Tài khoản liên quan

Phái: Kiếm khách
Sever: Sever 2
Trái ác quỷ: Chim ưng
Level Skill: Skill cấp 10-14
180,000đ
Phái: Kiếm khách
Sever: Sever 1
Trái ác quỷ: Dao
Level Skill: Skill cấp 10-14
200,000đ
Phái: Võ sĩ
Sever: Sever 2
Trái ác quỷ: Dao
Level Skill: Skill cấp 15-20
450,000đ
Phái: Đầu bếp
Sever: Sever 1
Trái ác quỷ: Cao su
Level Skill: Skill cấp 15-20
300,000đ
Phái: Võ sĩ
Sever: Sever 1
Trái ác quỷ: Kilo
Level Skill: Skill cấp 15-20
170,000đ
Phái: Đầu bếp
Sever: Sever 1
Trái ác quỷ: Nham thạch
Level Skill: Skill cấp 10-14
300,000đ
Phái: Kiếm khách
Sever: Sever 1
Trái ác quỷ: Cao su
Level Skill: Skill cấp 10-14
450,000đ
Phái: Võ sĩ
Sever: Sever 1
Trái ác quỷ: Báo đốm
Level Skill: Skill cấp 15-20
200,000đ