#6239

Hải Tặc Tí Hon

Phái: Võ sĩ

Sever: Sever 1

Trái ác quỷ: Cát

Level Skill: Skill cấp 10-14

Cấp độ: 62

Nổi bật:

288,000 CARD
180,000 ATM
Nạp thẻ cào

Phái: Võ sĩ

Sever: Sever 1

Trái ác quỷ: Cát

Level Skill: Skill cấp 10-14

Cấp độ: 62

Nổi bật:

Tài khoản liên quan

Phái: Xạ Thủ
Sever: Sever 2
Trái ác quỷ: Nham thạch
Level Skill: Skill cấp 15-20
650,000đ
Phái: Đầu bếp
Sever: Sever 1
Trái ác quỷ: Băng
Level Skill: Skill cấp 10-14
150,000đ
Có đá siêu cấp dư 1 trái trung nhiề...
Phái: Võ sĩ
Sever: Sever 2
Trái ác quỷ: Cát
Level Skill: Skill cấp 15-20
900,000đ
Phái: Đầu bếp
Sever: Sever 1
Trái ác quỷ: Khói
Level Skill: Skill cấp 10-14
100,000đ
Rẻ vc skill 11
Phái: Võ sĩ
Sever: Sever 1
Trái ác quỷ: Không
Level Skill: Skill cấp 10-14
70,000đ
Phái: Xạ Thủ
Sever: Sever 1
Trái ác quỷ: Băng
Level Skill: Skill cấp 10-14
180,000đ
Phái: Võ sĩ
Sever: Sever 1
Trái ác quỷ: Báo đốm
Level Skill: Skill cấp 10-14
148,000đ
Phái: Xạ Thủ
Sever: Sever 1
Trái ác quỷ: Băng
Level Skill: Skill cấp 10-14
170,000đ