#7213

Hải Tặc Tí Hon

Phái: Đầu bếp

Sever: Sever 1

Trái ác quỷ: Kilo

Level Skill: Skill cấp 10-14

Cấp độ: 5x

Nổi bật:

208,000 CARD
130,000 ATM

Phái: Đầu bếp

Sever: Sever 1

Trái ác quỷ: Kilo

Level Skill: Skill cấp 10-14

Cấp độ: 5x

Nổi bật:

Tài khoản liên quan

Có đồ 6x 7x
Phái: Xạ Thủ
Sever: Sever 2
Trái ác quỷ: Băng
Level Skill: Skill cấp 10-14
160,000đ
Múc đẹp zin
Phái: Võ sĩ
Sever: Sever 3
Trái ác quỷ: Băng
Level Skill: Skill cấp 15-20
600,000đ
Rẻ
Phái: Xạ Thủ
Sever: Sever 3
Trái ác quỷ: Băng
Level Skill: Skill cấp 10-14
160,000đ
Còn dư 22m beri
Phái: Đầu bếp
Sever: Sever 1
Trái ác quỷ: Không
Level Skill: Skill cấp 10-14
450,000đ
Siêu rẻ còn nhiều tài nguyên
Phái: Đầu bếp
Sever: Sever 1
Trái ác quỷ: Cát
Level Skill: Skill cấp 15-20
1,600,000đ
Nick VIP nhưng ko có clan nha
Phái: Đầu bếp
Sever: Sever 1
Trái ác quỷ: Chấn Thiên
Level Skill: Skill cấp 15-20
1,600,000đ
Siêu rẻ
Phái: Kiếm khách
Sever: Sever 1
Trái ác quỷ: Cát
Level Skill: Skill cấp 15-20
1,600,000đ
Còn dư rất nhiều ruby nhưng né ở qu...
Phái: Kiếm khách
Sever: Sever 1
Trái ác quỷ: Nham thạch
Level Skill: Skill cấp 15-20
1,800,000đ