#7213

Hải Tặc Tí Hon

Phái: Đầu bếp

Sever: Sever 1

Trái ác quỷ: Kilo

Level Skill: Skill cấp 10-14

Cấp độ: 5x

Nổi bật:

208,000 CARD
130,000 ATM
Nạp thẻ cào

Phái: Đầu bếp

Sever: Sever 1

Trái ác quỷ: Kilo

Level Skill: Skill cấp 10-14

Cấp độ: 5x

Nổi bật:

Tài khoản liên quan

Rẻ
Phái: Đầu bếp
Sever: Sever 2
Trái ác quỷ: Cao su
Level Skill: Skill cấp 15-20
500,000đ
Rẻ có người mua 1 lần rồi
Phái: Đầu bếp
Sever: Sever 2
Trái ác quỷ: Cát
Level Skill: Skill cấp 15-20
525,000đ
Phái: Đầu bếp
Sever: Sever 2
Trái ác quỷ: Kilo
Level Skill: Skill cấp 10-14
150,000đ
Phái: Võ sĩ
Sever: Sever 2
Trái ác quỷ: Chim ưng
Level Skill: Skill cấp 15-20
150,000đ
Phái: Võ sĩ
Sever: Sever 2
Trái ác quỷ: Chấn Thiên
Level Skill: Skill cấp 10-14
300,000đ
Phái: Xạ Thủ
Sever: Sever 2
Trái ác quỷ: Nham thạch
Level Skill: Skill cấp 15-20
350,000đ
Thuyền trưởng clan ts1lv3
Phái: Xạ Thủ
Sever: Sever 2
Trái ác quỷ: Sáp
Level Skill: Skill cấp 15-20
700,000đ
Phái: Hoa Tiêu
Sever: Sever 1
Trái ác quỷ: Khói
Level Skill: Skill cấp 10-14
80,000đ