#7213

Hải Tặc Tí Hon

Phái: Đầu bếp

Sever: Sever 1

Trái ác quỷ: Kilo

Level Skill: Skill cấp 10-14

Cấp độ: 5x

Nổi bật:

288,000 CARD
180,000 ATM
Nạp thẻ cào

Phái: Đầu bếp

Sever: Sever 1

Trái ác quỷ: Kilo

Level Skill: Skill cấp 10-14

Cấp độ: 5x

Nổi bật:

Tài khoản liên quan

Ngon 250k vt
Phái: Đầu bếp
Sever: Sever 2
Trái ác quỷ: Sáp
Level Skill: Skill cấp 10-14
180,000đ
Phái: Xạ Thủ
Sever: Sever 2
Trái ác quỷ: Chim ưng
Level Skill: Skill cấp 10-14
160,000đ
Phái: Xạ Thủ
Sever: Sever 1
Trái ác quỷ: Dao
Level Skill: Skill cấp 15-20
300,000đ
Phái: Kiếm khách
Sever: Sever 1
Trái ác quỷ: Tuần lộc
Level Skill: Skill cấp 10-14
100,000đ
Phái: Kiếm khách
Sever: Sever 1
Trái ác quỷ: Nham thạch
Level Skill: Skill cấp 10-14
170,000đ
Phái: Xạ Thủ
Sever: Sever 2
Trái ác quỷ: Cao su
Level Skill: Skill cấp 15-20
170,000đ
Phái: Đầu bếp
Sever: Sever 1
Trái ác quỷ: Cát
Level Skill: Skill cấp 15-20
350,000đ
Phái: Đầu bếp
Sever: Sever 1
Trái ác quỷ: Nham thạch
Level Skill: Skill cấp 15-20
300,000đ