Tất cả
murat siêu việt, raz thái, dư 13k v...
Tướng: 53
Trang Phục: 68
Đá Quý:
Ngọc 90:
550,000đ
nak siêu viẹt 1, raz thái, nak AIC...
Tướng: 50
Trang Phục: 69
Đá Quý: Không
Ngọc 90:
600,000đ
Dư 1 đá quý
Tướng: 79
Trang Phục: 84
Đá Quý:
Ngọc 90:
550,000đ
Volet bãi biển, murat đồ thần đao,...
Tướng: 74
Trang Phục: 93
Đá Quý: Không
Ngọc 90:
600,000đ
Violet tiệc bãi biển, zuka diệt ngu...
Tướng: 73
Trang Phục: 92
Đá Quý:
Ngọc 90:
580,000đ
hayate, tulen thần
Tướng: 36
Trang Phục: 26
Đá Quý: Không
Ngọc 90: Không
150,000đ
thêm.số điện thoại để đổi mật khẩu
Tướng: 38
Trang Phục: 18
Đá Quý: Không
Ngọc 90:
180,000đ
quiilen trưởng ngoại khoa. vận may...
Tướng: 47
Trang Phục: 31
Đá Quý: Không
Ngọc 90:
250,000đ
nak bboy công nghệ, murat siêu việt...
Tướng: 30
Trang Phục: 29
Đá Quý: Không
Ngọc 90:
170,000đ
dư 2 viên đá quý, ngọc chuẩn
Tướng: 53
Trang Phục: 44
Đá Quý:
Ngọc 90:
450,000đ
dư 1 đá quý, ngọc chuẩn từng bảng ,...
Tướng: 47
Trang Phục: 69
Đá Quý:
Ngọc 90:
500,000đ