Tất cả
Siêu rẻ còn nhiều tài nguyên
Phái: Đầu bếp
Sever: Sever 1
Trái ác quỷ: Cát
Level Skill: Skill cấp 15-20
1,600,000đ
Nick VIP nhưng ko có clan nha
Phái: Đầu bếp
Sever: Sever 1
Trái ác quỷ: Chấn Thiên
Level Skill: Skill cấp 15-20
1,600,000đ
Siêu rẻ
Phái: Kiếm khách
Sever: Sever 1
Trái ác quỷ: Cát
Level Skill: Skill cấp 15-20
1,600,000đ
Phái: Xạ Thủ
Sever: Sever 1
Trái ác quỷ: Sấm sét
Level Skill: Skill cấp 15-20
800,000đ
Còn dư rất nhiều ruby nhưng né ở qu...
Phái: Kiếm khách
Sever: Sever 1
Trái ác quỷ: Nham thạch
Level Skill: Skill cấp 15-20
1,800,000đ
Nick dư nhiều ruby
Phái: Hoa Tiêu
Sever: Sever 1
Trái ác quỷ: Cát
Level Skill: Skill cấp 15-20
800,000đ
Siêu rẻ ngon còn dư nhiều ruby ext...
Phái: Kiếm khách
Sever: Sever 1
Trái ác quỷ: Chấn Thiên
Level Skill: Skill cấp 15-20
3,000,000đ
Siêu rẻ còn dư nhiều đồ 10x mảnh 10...
Phái: Hoa Tiêu
Sever: Sever 1
Trái ác quỷ: Cát
Level Skill: Skill cấp 15-20
4,000,000đ
Siêu rẻ húp lẹ full cấp ác quỷ 5
Phái: Kiếm khách
Sever: Sever 1
Trái ác quỷ: Nham thạch
Level Skill: Skill cấp 15-20
4,000,000đ
Quá rẻ
Phái: Kiếm khách
Sever: Sever 2
Trái ác quỷ: Sấm sét
Level Skill: Skill cấp 15-20
2,000,000đ
Rẻ dư 1tỷ5 beri
Phái: Võ sĩ
Sever: Sever 1
Trái ác quỷ: Dao
Level Skill: Skill cấp 15-20
2,800,000đ
Ok rê
Phái: Xạ Thủ
Sever: Sever 2
Trái ác quỷ: Nham thạch
Level Skill: Skill cấp 15-20
1,200,000đ
Quá rẻ
Phái: Kiếm khách
Sever: Sever 2
Trái ác quỷ: Cát
Level Skill: Skill cấp 15-20
1,000,000đ
Múc đẹp zin
Phái: Võ sĩ
Sever: Sever 3
Trái ác quỷ: Băng
Level Skill: Skill cấp 15-20
600,000đ
6v đsc trị giá 1m2
Phái: Võ sĩ
Sever: Sever 2
Trái ác quỷ: Cát
Level Skill: Skill cấp 15-20
2,000,000đ
12 né 4
Phái: Võ sĩ
Sever: Sever 1
Trái ác quỷ: Sấm sét
Level Skill: Skill cấp 15-20
1,300,000đ
trum 5x sv1
Phái: Võ sĩ
Sever: Sever 1
Trái ác quỷ: Chấn Thiên
Level Skill: Skill cấp 15-20
3,500,000đ
Rẻ
Phái: Võ sĩ
Sever: Sever 1
Trái ác quỷ: Sấm sét
Level Skill: Skill cấp 15-20
1,200,000đ
Né 100 rẻ . Có clan là né 100% á or...
Phái: Đầu bếp
Sever: Sever 2
Trái ác quỷ: Cát
Level Skill: Skill cấp 15-20
1,350,000đ
Phái: Võ sĩ
Sever: Sever 1
Trái ác quỷ: Nham thạch
Level Skill: Skill cấp 15-20
750,000đ