Tất cả
All ct vv trừ buma
Hành Tinh: Xayda
Sever: 3 sao
Bông tai: Không
270,000đ
Hành Tinh: Xayda
Sever: 3 sao
Bông tai: Không
10,000đ
Kèm 220 ngọc xanh
Hành Tinh: Xayda
Sever: 8 sao
Bông tai: Không
30,000đ
Kèm 210 ngọc xanh
Hành Tinh: Xayda
Sever: 8 sao
Bông tai: Không
30,000đ
Kèm 179 ngọc xanh
Hành Tinh: Xayda
Sever: 3 sao
Bông tai: Không
20,000đ
Kèm 200 ngọc xanh
Hành Tinh: Trái đất
Sever: 3 sao
Bông tai: Không
20,000đ
Hành Tinh: Namec
Sever: 3 sao
Bông tai: Không
10,000đ
Kèm 200 ngọc xanh + 3s
Hành Tinh: Xayda
Sever: 3 sao
Bông tai: Không
30,000đ