VÒNG QUAY MAY MẮN 50K

Số người đang chơi: 460 (5 bạn chung)
Danh sách trúng thưởng:     -      Bi*****ong - đã trúng Trúng đá 6 tùy chọn ( Để nhận liên hệ zalo 0344448196 )    -      Jer*****tte - đã trúng Chúc mừng bạn trúng 400 ruby ( Để nhận chọn RÚT VIP xong liên hệ zalo 0344448196 )    -      Jo*****ght - đã trúng Chúc mừng bạn trúng 500 ruby ( Để nhận chọn RÚT VIP xong liên hệ zalo 0344448196 )    -      Te*****man - đã trúng Trúng đá siêu cấp Tùy chọn ( Để nhận liên hệ zalo 0344448196 )    -      Ter*****da - đã trúng Chúc mừng bạn trúng 300 ruby ( Để nhận chọn RÚT VIP xong liên hệ zalo 0344448196 )    -      Dyl*****sby - đã trúng Chúc mừng bạn trúng 400 ruby ( Để nhận chọn RÚT VIP xong liên hệ zalo 0344448196 )    -      Br*****Luz - đã trúng Trúng đá 6 tùy chọn ( Để nhận liên hệ zalo 0344448196 )    -      Joh*****smo - đã trúng Trúng nick skill 10 server 3    -      Ran*****tte - đã trúng Chúc mừng bạn trúng 500 ruby ( Để nhận chọn RÚT VIP xong liên hệ zalo 0344448196 )    -      Tim*****on - đã trúng Chúc mừng bạn trúng 300 ruby ( Để nhận chọn RÚT VIP xong liên hệ zalo 0344448196 )    -      Ter*****ce - đã trúng Chúc mừng bạn trúng 500 ruby ( Để nhận chọn RÚT VIP xong liên hệ zalo 0344448196 )
Giá 50,000/lượt chơi

Lượt quay gần đây

Tài khoản Giải thưởng Thời gian
bib***he Chúc mừng bạn trúng 100 ruby ( Để nhận chọn RÚT VIP xong liên hệ zalo 0344448196 ) 2023-09-28 16:10
Met***ux Trúng đá 6 tùy chọn ( Để nhận liên hệ zalo 0344448196 ) 2023-09-24 01:06
bib***he Chúc mừng bạn trúng 100 ruby ( Để nhận chọn RÚT VIP xong liên hệ zalo 0344448196 ) 2023-09-01 21:48
162***om Chúc mừng bạn trúng 100 ruby ( Để nhận chọn RÚT VIP xong liên hệ zalo 0344448196 ) 2023-08-27 10:07
huy***eu Chúc mừng bạn trúng 200 ruby ( Để nhận chọn RÚT VIP xong liên hệ zalo 0344448196 ) 2023-07-21 21:34
nin***44 Chúc mừng bạn trúng 100 ruby ( Để nhận chọn RÚT VIP xong liên hệ zalo 0344448196 ) 2023-06-18 01:58
Min***nh Chúc mừng bạn trúng 100 ruby ( Để nhận chọn RÚT VIP xong liên hệ zalo 0344448196 ) 2023-06-14 12:38
hua***xx Chúc mừng bạn trúng 200 ruby ( Để nhận chọn RÚT VIP xong liên hệ zalo 0344448196 ) 2023-05-13 20:55

Các vòng minigame khác

VÒNG QUAY MAY MẮN 10K

Đã chơi: 4430

12,500đ 10,000đ
Xem tất cả » Thu gọn »