VÒNG QUAY MAY MẮN 50K

Số người đang chơi: 794 (8 bạn chung)
Danh sách trúng thưởng:     -      Br*****gha - đã trúng Chúc mừng bạn trúng 300 ruby    -      Jes*****on - đã trúng Trúng nick skill 10 server 3    -      Do*****te - đã trúng Chúc mừng bạn trúng 100 ruby    -      Bob*****rie - đã trúng Trúng đá 6 ngẫu nhiên Liên hệ Admin để nhận    -      Ada*****ne - đã trúng Trúng nick skill 10 server 3    -      Pa*****ak - đã trúng Trúng đá 6 ngẫu nhiên Liên hệ Admin để nhận    -      Rya*****man - đã trúng Chúc mừng bạn trúng 200 ruby    -      Lis*****ong - đã trúng Chúc mừng bạn trúng 500 ruby    -      St*****nna - đã trúng Chúc mừng bạn trúng 300 ruby    -      Cy*****er - đã trúng Chúc mừng bạn trúng 400 ruby    -      Ka*****var - đã trúng Trúng đá siêu cấp ngẫu nhiên Liên hệ Admin nhận
Giá 50,000/lượt chơi

Lượt quay gần đây

Tài khoản Giải thưởng Thời gian
hua***xx Chúc mừng bạn trúng 200 ruby 2023-05-13 20:55
191***om Chúc mừng bạn trúng 200 ruby 2023-05-11 20:21
191***om Chúc mừng bạn trúng 300 ruby 2023-05-11 20:21
191***om Chúc mừng bạn trúng 300 ruby 2023-05-11 20:21
191***om Trúng đá 6 ngẫu nhiên Liên hệ Admin để nhận 2023-05-11 20:20
191***om Chúc mừng bạn trúng 300 ruby 2023-05-11 20:19
191***om Chúc mừng bạn trúng 200 ruby 2023-05-11 20:18
645***om Chúc mừng bạn trúng 100 ruby 2023-04-03 20:02

Các vòng minigame khác

VÒNG QUAY MAY MẮN 10K

Đã chơi: 4347

12,500đ 10,000đ
Xem tất cả » Thu gọn »