DỊCH VỤ Cho Thuê Băng Hải Tặc

Chọn máy chủ:
Băng:
Tổng: 0 VNĐ

Mô tả

Lever 20 trở lên mới có thể vào băng !
- 1 băng giới hạn 3 phái ở cùng 1 băng nên trường hợp hết slot sẽ xảy ra !
Khi thuê băng không cần làm nhiệm vụ băng hay phó bản băng !
Khách nhấp thanh toán gửi Tài Khoản - Mật Khẩu - Tên nhân vật để shop tự cho vào băng
- Thời Hạn Thuê là 30 ngày / 1 đơn 
- Khi hết thời hạn Khách hàng có nhu cầu thuê tiếp thì đặt đơn tiếp 
- Hết hạn thuê 30 ngày bên mình sẽ kích khỏi băng !
- Khách tự tính ngày hết hạn để có thể đặt đơn gia hạn thuê tiếp nếu muốn !

Xem tất cả »
DỊCH VỤ KHÁC
Bán Extol HẢI TẶC TÍ HON
Giao dịch: 125.536
BÁN RUBY HẢI TẶC TÍ HON
Giao dịch: 347.526
Bán beri HẢI TẶC TÍ HON
Giao dịch: 234.745
Cho Thuê Băng Hải Tặc
Giao dịch: 234.392
Treo thuê hải tặc tí hon
Giao dịch: 234.830
ITEM GAME HẢI TẶC TÍ HON
Giao dịch: 4.334
BÁN ĐÁ SEVER 1 2 3
Giao dịch: 6.355
BÁN ĐÁ SV4 ORO JACKSON
Giao dịch: 3.162